De stand van zaken (januari 2005)

Op dit moment zijn de niet-koppelingstabilisatoren niet meer gangbaar. Daarentegen is de frictiekoppelingstabilisator veel toegepast en wordt in veel gevallen op nieuwe caravans als standaardonderdeel gemonteerd.

Een aantal fabrikanten zijn actief op de markt. Dat zijn:

De AKS 1300, AKS 2000 en de SSK zijn van het type met alleen horizontale demping. Het frictiemateriaal bestaat uit 'hard weefsel'. De modellen zijn niet nastelbaar. De verwachte levensduur van de frictiesegmenten is 'eindig'.

De Stabifix3 en de WS 3000 zijn van het type met horizontale en verticale demping. De WS 3000 van Winterhoff is een licentie van het patent van Ingenieursbureau Sanders en dus in hoofdlijnen gelijk aan de Stabifix3. Er zijn enige verschillen. Zo zijn de frictiesegmenten van de Stabifix3 van een soort brons, die van de WS 3000 van 'hard weefsel'. De Stabifix3 is nastelbaar, de WS 3000 niet. Als de 'voorprop' van de WS 3000 vervangen wordt door de voorprop van de Stabifix3 (wat onder voorwaarden mogelijk is), wordt hij ook nastelbaar. Vanwege het gebruikte frictiemateriaal is de verwachte levensduur van de frictiesegmenten van de Stabifix3 'oneindig', die van de WS 3000 'eindig'. De Stabifix3 heeft een ingebouwd (goedgekeurd) slot. Van de WS 3000 zijn twee technisch gelijkwaardige modellen verkrijgbaar: D universeel toepasbaar, H voor Hobby-caravans.
In 2003 is de Stabifix3 opgevolgd door de Stabifix4. Belangrijke eigenschappen: geheel van roestvast materiaal, geen remschoentjes maar massieve onverslijtbare remelementen, goedgekeurd slot met 3 sleutels, en 5 jaar garantie. Zie voor alle informatie en documentatie Ingenieursbureau Sanders

De AKS 2004/3004 van Alko is van het type met horizontale en verticale werking. Het frictiemateriaal is een soort kunststof. Echter de voor-/achterfrictie-elementen zijn, in tegenstelling tot de linker-/rechter-frictie-elementen, niet bekrachtigd. Voorzichtigheid is geboden bij het aan- en afkoppelen, de linker-/rechter-frictie-elementen zijn breukgevoelig.

Degenen die vertrouwen op deskundigheid van de ANWB, moeten zich realiseren dat de ANWB de Stabifix sinds de introductie in 1991 dood zwijgt vanwege een conflict.

In dit CaravanHandboek staan een aantal ervaringen van gebruikers in de rubriek Welke stabilisator?.

Oude modellen: