Met betrekking tot het verschil in uitkomsten bij meting van de 'kogeldruk' onder de koppeling of onder het neuswiel is proefondervindelijk het volgende vastgesteld:

Gegevens van deze casus:

Uitkomst weging met personenweegschaal onder: