Volgens de fabrikant (Winterhoff) corrigeert het weegmechanisme in het neuswiel de weegfout die ontstaat doordat niet onder de koppeling gemeten wordt.

Zie www.neuswiel.nl.

Een test, door uw commentator uitgevoerd met een nieuw neuswiel en een gewone personenweegschaal, wees uit dat de bewering van de fabrikant aannemelijk is. Daarbij moet opgemerkt worden dat de aflezing van de schaal op het neuswiel grof is.