Handleiding Electrolux RM 270

Tekeningen (let op: 262 KB)

INTRODUKTIE
Deze koelkast is bedoeld en gemaakt voor het gebruik in caravans en campers.

Typeplaatje
Kijk op het typeplaatje of u het juiste model ontvangen hebt.
De juiste gasdruk is 30 mbar. De juiste netspanning is 220 V.
Het typeplaatje vindt u in de koelkast. U vindt er, bijvoorbeeld, de volgende gegevens op:

Model RM
Productnummer
Serienummer

Voltage
Gasdruk

Omdat deze gegevens nodig zijn indien u een servicedienst raadpleegt, adviseren wij u ze hierboven in te vullen.

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENINGSELEMENTEN
De koelkast kan zowel op 220V, 12V als op flessengas werken. De keuze van een van deze energiebronnen wordt gemaakt door middel van de bedieningselementen zoals getoond in figuur 3.
Twee wipschakelaars bepalen de spanningskeuze: een voor 220V (2) en een voor 12V (1).
De koelkasttemperatuur wordt bij gebruik op 220V door de thermostaat (3) geregeld.
De gastoevoer wordt door het draaien van knop (4) geopend of gesloten.
De koelkast is voorzien van een beveiliging die de gastoevoer automatisch stopt als de vlam dooft. De beveiliging kan weer geopend worden door op de knop (4) te drukken.
De piezo-elektrische ontsteker (5) veroorzaakt een vonk over de brander als de toets ingedrukt wordt.
In de koelkast, aan de linkerkant bij de bodem, bevindt zich een kijkglaasje. Als de brander werkt wordt dat door een blauw lichtschijnsel aangegeven.

STARTEN VAN DE KOELKAST
De positie-indicaties hebben betrekking op figuur 3.

Let op! Schakel steeds slechts één energiebron in!

Gebruik op flessengas
Tijdens de eerste inbedrijfname kan het lang duren voor de gasvlam ontsteekt. Dat is ook zo na een eventuele reparatie of na het verwisselen van de gasfles. De oorzaak, lucht in de leiding, kan versneld weggenomen worden door eerst even een ander gasverbruikend toestel, bijvoorbeeld het kooktoestel, aan te steken.
Voor u het gebruik op gas inschakelt:
1 .Kraan van de gasfles openen en eventuele tussenkraan openen. Het spreekt voor zichzelf dat u er zich van overtuigd hebt dat de fles niet leeg is.

2.Controleren dat net- en 12V-gebruik uitgeschakeld zijn.

3.Draai de gasregelaar (4) op de stand "max".

4.Druk op de beveiligingsknop (4) en houd hem ingedrukt terwijl u enkele keren op de piezo-ontsteker (5) drukt.

5.Kontroleer door middel van de kijkglaasje of de brander werkt.

6.Houd de beveiligingsknop nog 10 tot 15 seconden ingedrukt.

7.Laat de beveiligingsknop los en controleer opnieuw of de brander werkt.

Het gebruik op gas wordt uitgeschakeld door de knop (4) op "0".

Gebruik op 220V

Gebruik op 12 V
Op 12V gebruiken mag uitsluitend gedurende het rijden, dus met lopende motor. Bij niet-lopende motor wordt de accu snel ontladen.


GEBRUIK IN DE WINTER
Indien de koelkast in een onverwarmde caravan buiten gebruik is, terwijl de buitentemperatuur lager dan -12 O C is, dan zal hij op 220V of 12V niet willen werken. De koelkast moet dan op gas gebruik worden.
Sommige caravans met buitenventilatie zijn voorzien of kunnen voorzien worden van winter-schermen teneinde de koelkast tegen al te koude buitenlucht te beschermen (vraag uw leverancier). Wij adviseren u deze schermen pas aan te brengen als de buitentemperatuur lager dan 0 graden Celsius is. Als de winterschermen aangebracht zijn kan de koelkast na circa vijf uur op gas gewerkt te hebben naar elektrisch gebruik overgeschakeld worden. Dek nooit de afvoer voor de verbrandingsgassen naar buiten af.

REGELEN VAN DE TEMPERATUUR
De positie-indicaties hebben betrekking op figuur 3.
Nadat de koelkast gestart is duurt het enkele uren alvorens de koelruimte koud wordt.
Bij gebruik op 220V wordt de inwendige temperatuur geregeld door een thermostaat. Draai de thermostaatknop (3) op de stand 3-5. Indien een lagere temperatuur gewenst is, draai de knop dan naar een hoger cijfer.
Bij gebruik op 12V werkt de koelkast voortdurend.
Bij gebruik op gas wordt de inwendige temperatuur geregeld door de gasregelaar (4), figuur 3. Draai de gasregelaar op de stand "max". Deze stand voorziet in een goede koeltemperatuur bij warm weer. Zou de koeltemperatuur, bij koud weer, te laag worden, draai de gasregelaar dan op de stand "min". Vergeet niet de gasregelaar weer terug te draaien naar de stand "max", zodra het weer warm wordt.

TRANSPORTBEVEILIGING
Overtuig u ervan dat de transportbeveiliging in de stand voor vervoer geplaatst is voor u met de caravan gaat rijden.
De transportbeveiliging, (fig. 1) aan de bovenkant van de deur, kan in twee standen geplaatst worden. De ene stand houdt de deur afgesloten tijdens het rijden, de andere stand houdt de deur op een kier ten behoeve van frisse lucht als de koelkast niet in gebruik is.

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN
Bewaar voedsel altijd in gestoten dozen of verpakking. Plaats nooit hete dranken of spijzen in de koelkast; laat ze eerst afkoelen.
Plaats nooit zaken die ontbrandbaar zijn of giftig gas af kunnen geven in de koelkast.
Het 2-sterren vak (**) is bedoeld voor het bewaren van diepvriesproducten en voor het maken van ijsblokjes. Het is niet geschikt om verse levensmiddelen in te vriezen.
Plaats nooit flesjes of blikjes met koolzuurhoudende dranken in het vriesvak; ze kunnen barsten.
De meeste diepvriesproducten kunnen ongeveer een maand in het vriesvak bewaard worden. Lees echter altijd de instructies op de verpakking van het product; bewaar het niet langer dan de uiterste bewaardatum voor 2-sterren.

MAKEN VAN IJSBLOKJES
Vul het ijslaatje tot iets onder de rand. Zet het op de vriezende verdamperplaat.
Het is mogelijk om het bevriezen te versnellen door de knop van de temperatuurregelaar op een hogere stand te zetten. Vergeet u echter niet de knop later weer terug te draaien, omdat de koelkast anders veel te koud wordt.

ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Op de vriezende verdamper vlakken ontstaat rijp. Laat de rijpvorming niet te veel worden omdat het als een isolator werkt. Wij adviseren de koelkast te ontdooien als de rijplaag dikker dan 3 mm geworden is.
Om de koelkast te ontdooien, schakelt u hem uit en verwijdert u alle levensmiddelen en het ijslaatje. Het ontdooien kan bespoedigd worden door het ijslaatje met warm water te vullen en het in het vriesvak te plaatsen.
Probeer nooit het ontdooien te versnellen door middel van een straalkachel of iets dergelijks; de kunststof delen kunnen daar niet tegen. Gebruik nooit een 'metalen voorwerp om rijp of ijs van de vriezende verdamper te schrapen of te steken; de schade kan onherstelbaar zijn.
Het dooiwater loopt via een opvanggoot en een buis naar een opvangbak achter de koelkast waar het verdampt. Zodra alle rijp of ijs gesmolten is kunt u de koelkast uitlappen, droogzemen en weer in bedrijf stellen.
De levensmiddelen kunt u direct weer in de koelkast terug plaatsen; met het maken van ijsblokjes moet u echter wachten tot de koelkast koud genoeg geworden is.

SCHOONMAKEN VAN DE KOELKAST
Regelmatig schoonmaken van de binnenkant van de koelkast houdt deze fris en voorkomt het ontstaan van onaangename luchtjes.
Gebruik een zachte doek die u in een oplossing van een halve liter warm water en een theelepel soda gedoopt hebt. Wring de doek uit en maak daar de binnenkant en de accessoires mee schoon.

Gebruik voor de binnenkant nooit was of afwasmiddelen, schurende of sterk ruikende middelen. Zij kunnen het oppervlak aantasten of een sterk ruikende lucht achterlaten.
Naar behoefte kunt u de buitenkant schoonmaken met en vochtige doek en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Het deurrubber echter mag alleen met water en zeep schoongemaakt worden; goed nadrogen voor u de deur sluit.
Van tijd tot tijd kunt u de koelunit, achterop de koelkast, schoonmaken met een zachte borstel. Overtuig u ervan dat u de koelkast dan eerst uitgeschakeld hebt.

BUITEN GEBRUIK STELLEN
Wordt de koelkast voor langere tijd niet gebruikt, dan moeten enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden.


ALS NIET GOED WERKT ...
Controleer de volgende punten voor u een servicedienst waarschuwt:

 1. De aanwijzingen voor het starten zijn nauwkeurig opgevolgd.
 2. De koelkast staat waterpas in alle richtingen, fig. 2.
 3. De koelkast werkt op de ene energiebron wel, maar op de andere niet.
 4. De koelkast werkt niet op gas:
  Gasfles niet leeg?
  Alle kranen tussen de gasfles en de koelkast open ?
 5. Indien de koelkast niet op 12V werkt:
  De 12V-voedingbron is wei op de koelkast aangesloten.
  De zekering in de 12V-leiding is heel.
  De accu is in orde en geladen.
 6. Indien de koelkast niet op 220V werkt:
  De 220V-leiding is wel op de koelkast aangesloten.
  De zekering in de 220V-leiding is heel.


Indien de koelkast niet koud genoeg wordt, kan dat aan de volgende oorzaken te wijten zijn:
1. De ventilatie is onvoldoende, bijvoorbeeld doordat de ventilatie-openingen te weinig lucht doorlaten omdat de afdichtingen of de winterschermen er nog opzitten.
2. Op de vriezende verdamper heeft zich teveel rijp afgezet.
3. De thermostaatknop staat op een te lage stand.
4. De gasdruk is niet juist; controleer wat er op het reductieventiel op de gasfles staat.
5. De omgevingstemperatuur is te hoog.
6. Te veel levensmiddelen op hetzelfde moment in de koelkast geplaatst.
7. De deur is niet goed gesloten.
8. Meer dan n energiebron is ingeschakeld.
Indien u de storing niet zelf kunt lokaliseren, waarschuw dan een servicedienst.
Het gesloten koelsysteern mag niet geopend worden, daar het chemische vloeistof onder hoge druk bevat.

ONDERHOUD
Kontroleer de gasslang regelmatig op scheurtjes of andere beschadigingen. Koppelingen kunt u op lekkage testen door middel van een zeepoplossing (bellen blazen). Gebruik voor lek-zoeken nooit open vuur! Waarschuw bij twijfel een servicedienst. Wij adviseren u de koelkast eens per jaar door een servicedienst te laten controleren.

PRAKTISCHE TIPS
Overtuig u ervan dat ...
De koelkast niet op 12V geschakeld is als de caravan geparkeerd staat; de akku zal anders in korte tijd ontladen zijn.
De koelkast regelmatig ontdooid wordt.
De koelkast schoon en droog gemaakt is en de deur open staat, als hij voor langere tijd niet gebruikt wordt.
Spijzen en dranken met een sterke geur goed verpakt zijn.
De ventilatie-openingen nergens bedekt zijn.
0 De deur beveiligd is door middel van de transportbeveiliging, als de caravan rijdt.
0 Slechts n energiebron ingeschakeld is om de koelkast te laten werken.

GARANTIE EN SERVICE
Voor garantie en service vervijzen wij u naar het bijgevoegde Europa-garantieboekje.
Zie aparte Nederlandse kaart betreffende Garantiebepalingen en Service.

TECHNISCHE GEGEVENSE RM 270
Buitenafmetingen van de koelkast
Hoogte (inkl. bedieningspaneel): 831 mm
Breedte : 486 mm
Diepte (inkl. koelaggregaat)
zonder deur: 438 mm
met deur: 478 mm
Minimale afmetingen van de inbouwnis
Hoogte: 835 mm
Breedte: 490 mm
Diepte: 450 mm
Sokkel
Hoogte: 245 mm
Breedte: 490 mm
Diepte: 217mm

Inhoud
Bruto: 70 lit.
Nuttige inhoud: 60 lit.
waarvan vriesvak: 5,5 lit.
Gewicht, zonder verpakking: 21 kg
Elektrische gegevens
Aansluitwaarde bij 220 V: 105 watt, 12 V: 100 watt
Energieverbruik in 24 uur: 2,3 kWh
Gastechnische gegevens
Aansluitwaarde: 186 watt
Aansluitwaarde kleinstand: 110 watt
Gasverbruik in 24 uur: max. 0,35 kg, min. 0,21 kg
Koelmiddel: Ammoniak


OMZETTEN VAN DE SCHARNIEREN
De deurdraairichting kan op de volgende wijze omgekeerd worden:
Verwijder de scharnierpennen en de transportbeveiliging.
Monteer de onderste scharnierpen aan de andere kant.
Plaats de deur.
Monteer de bovenste scharnierpen en de transportbeveiliging.
Controleer rondom het goed sluiten van het deurrubber.

DEURPANEEL
Het deurpaneel kan gemakkelijk aangebracht of vervangen worden. De afmetingen van het paneel moeten zijn:

RM 270
Hoogte: 738 1 mm
Breedte: 465 1 mm
Dikte: max. 3,8 mm

Verwijder de deur; zie daartoe het hoofdstuk

OMZETTEN VAN DE SCHARNIEREN.
Verwijder de onderste decorlijst en dan het paneel door het te schuiven.
Plaats het andere paneel.
Breng de onderste decorlijst weer aan.

INBOUWEN
De koelkast is bedoeld voor inbouw en gebruik in een caravan of camper. Hierop heeft de beschrijving betrekking. Electrolux is niet verantwoordelijk en kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor defecten, schade of letsel, ontstaan door het gebruik van een koelkast bedoeld of medebedoeld voor het gebruik op flessengas, in een ruimte welke slecht of niet geventileerd kan worden, zoals dat, onder andere, bij boten voor kan komen.
Het is belangrijk dat de koelkast geen invloed van een ander hitte afgevend toestel ondervindt (bijvoorbeeld door inbouw onder een kooktoestel zonder warmteafscherming). Ook een voldoende ventilatiemogelijkheid voor het koelaggregaat is belangrijk.

Inbouwnis
De afmetingen van de inbouwnis moeten voldoen aan de afmetingen zoals vermeld in de TECHNISCHE GEGEVENS. De koelkast moet waterpas, dat wil zeggen parallel aan de vloer, ingebouwd worden. De niswanden, met inbegrip van de bodem, moeten voldoende stevig zijn om het gewicht van de koelkast te kunnen dragen.
De koelkast moet zodanig aan de nis bevestigd worden dat tijdens het rijden geen gevaar bestaat dat de koelkast zich loswrikt. Daarnaast echter moet rekening met onderhoud of eventuele service gehouden worden; de koelkast moet dan op eenvoudige wijze uitgebouwd kunnen worden.
De koelkast wordt zover in de nis geschoven dat voorkant van koelkast en voorkant van nis samenvallen (achter het koelaggregaat moeten 10 - 20mm vrij blijven).
Staat de koelkast op z'n juiste plaats, dan worden vier schroefgaten, door de zijwanden van de nis, in de zijkanten van de koelkast geboord, Fig. 2. Daarna de koelkast aan de niswanden schroeven door middel van houtschroeven (de schroeven moeten een zodanige lengte hebben dat ze, na het aanschroeven, 10 - 15mm in de zijwanden van de koelkast steken).

VENTILEREN VAN HET AGGREGAAT
Bij hoge omgevingstemperaturen is de volle prestatie alleen door goede ventilatie van het koelaggregaat gewaarborgd.
Ventilatie van het koelaggregaat gebeurt door middel van twee openingen in de caravanwand (Fig. 10). Verse buitenlucht treedt door de onderste opening in en, verwarmd, door de bovenste opening weer uit de aggregaatruimte.
Het onderste opening moet zo dicht mogelijk bij de nisbodem aangebracht worden, het bovenste opening zo ver mogelijk boven de condensor (C) van het koelaggregaat, Fig. 10.
De openingen in de buitenwanden van de caravan moeten voorzien worden van geschikte ventilatieroosters met een voldoende warmtebestendigheid.
De roosters dienen een vrije doorstromingsoppervlakte van tenminste 250 CM2 te hebben. N.B.: Wanneer achter het rooster een vliegennet wordt aangebracht kan deze oppervlakte met 50% gereduceerd worden.
Roosters, speciaal ontwikkeld voor deze toepassing -met vliegennet en een voldoende oppervlakte - zijn verkrijgbaar via ELECTROLUX (model A 1609).

Afvoeren van verbrandingsgassen (Alt. l), Fig. 10.
De ventilatieruimte wordt gevormd door de caravanwand en de achterkant van de koelkast, zie figuur 10. De koelkast moet zo ingebouwd zijn dat zowel rookgas als ventilatielucht van buiten geen kans krijgen in het interieur van de caravan te geraken.
De bovenkant, de bodem en de zijkanten van de ventilatieruimte moeten van thermisch isolatiemateriaal voorzien worden. Daarmee voorkomt u condensatie op deze vlakken. De binnenkant van de ombouw moet boven en naast de rookgasafvoerpijp als ook achter en naast de brander van hittebestendig materiaal zijn.

De onderste ventilatie-opening moet zich op vloerniveau bevinden, of op de hoogte van de verhoging waarop de koelkast staat. Daarmee bent u er tevens van verzekerd dat, bij eventuele lekkage, gas naar buiten wordt afgevoerd.

Afvoeren van verbrandingsgassen (Alt. 11), Fig. 9.
Het rookgas moet door een afvoerpijp (schoorsteen) met tochtbeveiliging afgevoerd worden, fig. 4. De afstand tussen de pijp en omliggende materialen mag niet kleiner dan 20 mm zijn.
De ruimte tussen de pijp en de wanddoorvoer moet met glaswol opgevuld worden. Aan beide kanten van de doorvoer moet de wand door, met de pijp meegeleverde, metalen platen beschermd worden. Monteer de afvoerpijp zoals getoond in figuur 5.
Het bovenste ELECTROLUX rooster bevat een geïntegreerde rookgasuitlaat, fig. 7. De aanwezige uitlaat/ schoorsteenpijp, fig. 4, is dan overbodig, hetgeen de installatie vereenvoudigt.
Het verdient aanbeveling een ventilatierooster boven de condensor, (C) in fig. 9, te installeren, als er een vrije ruimte beschikbaar is (b.v. als de koelkast is ingebouwd onder een aanrecht).
Als niet gewaarborgd is dat eventueel lekkend gas (zwaarder dan lucht!) door het bij de nisbodem geplaatste ventilatierooster naar buiten kan stromen, dan moet in de nisruimte een gat van circa 40 mm diameter in de caravanbodem geboord worden, zodat lekgas naar buiten kan. Aan de onderkant het gat beschermen tegen opspattend water.

FLESSENGAS-AANSLUITING
De koelkast is ontworpen voor het gebruik op Propaan met een druk van 30mbar (300 mmwk). Controleer het typeplaatje.
De koelkast mag niet op stads- of aardgas gebruik worden.

WAARSCHUWING ! Controleer de gasdruk; deze staat aangegeven op de drukregelaar (is reductieventiel) van de desbetreffende gasfles.

0 Laat de gasaansluiting door een erkend vakman maken.
0 Zie toe dat de gasleiding zo gelegd is dat deze niet kan beschadigen.
0 Laat een bereikbare tussenkraan monteren.
0 Zie toe dat alle koppelingen op lekkage gecontroleerd worden; dat kunt u ook zelf door ze in te smeren met een water/zeepoplossing (bellen blazen) terwijl de kranen open zijn, zodat er druk op de leiding staat. Gebruik nooit open vuur, zoals een aansteker, om lekkage vast te stellen.
0 Sleutel nooit aan een drukregelaar; zodra u hem niet meer vertrouwt (dat merkt u doorgaans ook aan de branders van uw kooktoestel), koop dan een nieuwe van goede kwaliteit.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

220V aansluiting
Controleer het typeplaatje; daar moet 220V op staan.
Indien het aansluitsnoer het randaardestopcontact niet kan bereiken, laat dan een erkend vakman een voorziening maken. Gebruik geen verlengsnoer.

Het aansluitsnoer moet binnen de ombouw zo gelegd of opgehangen worden dat het niet met scherpe of hete delen van de koelkast in aanraking kan komen.

12V aansluiting

Verbind de 12V-aansluiting van de koelkast direct met de boordaccu. Let op de polariteit (+ en -). Teneinde spanningsverlies over de leidingen te beperken moet de koperdoorsnede tenminste 2,5 mm2 bedragen als de lengte minder dan 9 m is of tenminste 4 mm2 als de lengte meer dan 9 m is.

In de plus-leiding dient een zekeringhouder met een zekering van 16 A opgenomen te worden.

De leidingen moeten binnen de ombouw zo gelegd of opgehangen worden dat ze niet met scherpe of hete delen van de koelkast in aanraking kunnen komen.

Teneinde te voorkomen dat de boordaccu ontladen wordt tijdens lange parkeerperiodes dient de koelkast via een relais aangesloten te worden, wat de voeding afschakelt als de automotor stilstaat.
Voor het schakelschema: zie figuur 6.

De letters in het schema betekenen:
1 Schema voor aansluiting op netspanning
11 Schema voor aansluiting op 12V gelijkspanning
C 12V verwarming
D Schakelaar voor gebruik op 12V
F Elektro-thermostaat
G 220V verwarming
H Netschakelaar