Uit "Praktische Tips" van Electrolux

voor gebruik van koelkasten

 

Ventilatie en ontluchting

Laat uw koelkast ademen! Een goed uitgeruste caravan of kampeerauto herkent u onmiddellijk: aan de buitenzijde ziet u twee ventilatieroosters. Het onderste rooster zorgt voor aanvoer van 'koude' lucht, het bovenste voor afvoer van warme lucht. Kou ontstaat door aan lucht warmte te ontrekken. De afgegeven warmte van het koelaggregaat moet dus aan de achterkant van de koelkast worden afgevoerd, omdat deze warmte zich anders opeenhoopt en de effectiviteit van de koelkast negatief beïnvloedt.

Wanneer u merkt dat het oppervlak van de koelkast en het werkblad van het keukenblok boven de koelkast warm wordt, is dit een teken dat de warme lucht aan de achterzijde van de koelkast niet naar buiten weg kan en zich ophoopt.
Voor een goede koelcapaciteit van de koelkast dient dit probleem te worden verholpen. Zorg voor voldoende ventilatie en gebruik eventueel een "warmtegeleideplaat" die u boven de condensator aanbrengt.

 

230 volt wisselstroom

230 volt wisselstroom komt uit iedere normale contactdoos op de camping, in de garage, enz.

De voedingskabel dient zodanig te zijn gelegd, dat deze niet in aanraking kan komen met hete onderdelen van het aggregaat, de brander of met scherpe randen.

Gebruik indien mogelijk bij voorkeur 230 volt!
De koelkast werkt bij deze energiesoort namelijk thermostaatgeregeld. Maar let erop (vooral in zuidelijke landen) dat op de camping de benodigde spanning ook daadwerkelijk wordt geleverd. Start eventueel de koelkast met gas op en schakel dan over op 230 volt, zodra u kunt constateren dat de koelcapaciteit voldoende is.

De hoge omgevingstemperatuur kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld een ventilator bij het koelaggregaat te plaatsen waardoor koelere lucht van beneden wordt aangezogen en het koelingproces beter functioneert. Dit wordt verderop in dit boekje nader toegelicht.

Een andere methode die minder bekend is, is de aanvoer van verdampingsenergie te beperken. Dit kan door simpelweg de regelknop van de koelkast een paar standen lager te zetten. Hierdoor wordt minder warmte toegevoegd en komt het proces weer in evenwicht. Deze laatste methode is in de praktijk getoetst.

 

Accustroom van 12 volt

Tijdens de rit dient uw koelkast op 12 V te werken. Als de bekabeling hiervoor geschikt is. (Anders afzetten tijdens de rit. Is de rit niet te lang, dan blijft het redelijk koel in de kast.)
Wanneer u tijdens een stop de motor uitschakelt en het apparaat met boordstroom van 12 V blijft voeden, dient u erop te letten dat de accu niet te veel ontlaadt. Een vuistregel zegt dat een accu met 40 Ah spanning voor ca. 2 uur een koelkast kan voeden met een gemiddeld stroomverbruik van 8 A. Wanneer u de reis voor langere tijd wilt onderbreken is het altijd aan te raden over te schakelen op gas.

Kabels voor de werking op 12 volt
Wanneer u zelf de kabels wilt aansluiten, let dan op het volgende: Sluit de aansluitkabel van 12 V aan boord aan op een 2-polige contactstrip aan koelkast (let erop dat u de polen niet verwisselt!). De kabels dienen met een directe zo kort mogelijke verbinding op de autoaccu te worden aangesloten. De aanbevolen kabeldiameter is 4 mm2. Indien de verbindingskabel langer is dan 6 meter, dient diameter 6 mm2 te bedragen. Het caravanchassis mag niet worden gebruikt als aarding, o.a. omdat dit reeds wordt gebruikt door het netspanningsdeel van de electrische installatie. De min dient dus eveneens een aparte verbinding te hebben naar de auto. Eventueel mag daar de min worden verbonden met het autochassis. Beter is echter een aansluiting vanaf de accu.

Voor modellen met elektronische herontsteking en binnenverlichting is een aparte directe aansluiting van 12 V nodig voor de voeding van de ontstekingsinrichting. Deze wordt met de tweede accu verbonden.

Voor koelkasten met AES-systeem (Automatic Energy Selector) s een extra signaalkabel nodig, die wordt gekoppeld aan de dynamo van het voertuig. Hij moet zijn verbonden met de "D+/omzetter"-uitgangsaansluiting van het voertuig. Een kabel diameter van 0,75 mm2 is voldoende.

 

Werking op gas

Electrolux absorptiekoelkasten voor de caravan en camper en de draagbare mobilCooler-koelboxen bieden u een vrije energiekeuze tussen 12 volt, 230 volt en vloeibaar gas.
Voor de werking op gas zijn alleen propaan en butaan geschikt. Op het typeplaatje in de koelkast kunt u zien met welke soort gas u kunt koelen. Propaan en butaan verschillen van elkaar qua verbrandingswaarde. Propaan verdient de voorkeur, omdat het beter geschikt is voor lage omgevingstemperaturen. In tegenstelling tot butaan blijft het namelijk ook bij temperaturen onder nul gasvormig en wordt het dus niet vloeibaar. Dit is vooral gunstig wanneer er in de winter wordt gekampeerd.

Gas is verkrijgbaar in flessen of in tanks. Deze staan onder hoge druk. Via regelkleppen (reduceerventielen) wordt de druk in de fles gereduceerd tot een bedrijfsdruk van 30 mbar of 50 mbar.

Wanneer u de koelkast op gas laat werken, ontstaan er verbrandingsgassen die naar de buitenlucht moeten worden geleid. Voor dit doel wordt er samen met de koelkast een gasafvoerkanaal (ook wel rookkanaal genoemd) geleverd die op de branderpijp van het koelaggregaat wordt geplaatst. Bij nieuwe voertuigen is dit reeds voor u geïnstalleerd.

Informatie over een juist gebruik van gas als energiebron vindt u in de gebruiksaanwijzing. Wanneer u later een gasaansluiting wilt installeren, dient u voor uw eigen veiligheid de strenge voorschriften in acht te nemen: de gasaansluiting mag niet flexibel zijn (een slangaansluiting is niet toegestaan) en mag alleen door een bevoegde monteur tot stand worden gebracht. Indien u een nieuw voertuig aanschaft, zijn deze werkzaamheden reeds voor u verricht.

Nadat de installatie vakkundig is uitgevoerd moet er door een expert een dichtheidsproef en een vlamreactie worden uitgevoerd (in Duitsland volgens voorschrift). Alleen al om veiligheidsredenen dient de test tenminste eik jaar te worden herhaald en door de keurende instantie te worden geautoriseerd. Het is echter beter elk jaar voordat het seizoen begint de gasinstallatie te controleren en de brander te laten schoonmaken, om verrassingen te voorkomen. Bij de eerste inbedrijfstelling en nadat de gasfles is vervangen, is het mogelijk dat er lucht in de gasleidingen zit. Ontlucht deze door de koelkast en eventueel andere apparaten even aan te zetten, zodat het gas kan ontsteken zonder vertraging. Controleer bovendien altijd, of de afsluiter aan de gasfles en de gaskraan aan boord zijn geopend en ga na of de gasfles (c.q. de tank) voldoende is gevuld.

Indien u de eigenaar van een draagbare absorptiekoelbox bent: controleer regelmatig de gasaansluitingen en gebruik uitsluitend klemmen van zeer hoge kwaliteit.

Voor de ontsteking bij gebruik met gas heeft u de keuze uit 3 mogelijkheden:

1. Piezo-ontsteking

Gewoon de ontstekingsknop meerdere malen indrukken; de vonk ontvlamt het gas. Indien de vlam uit gaat, wordt de toevoer van gas automatisch stopgezet.

2. Elektronische herontsteking

Met een druk op de knop wordt de koelkast in bedrijf gesteld. Voor het geval de gasvlam uit gaat, vindt de herontsteking automatisch plaats.

3. AES (Automatic Energy Selector)

Het systeem schakelt na de inbedrijfstelling automatisch over op de energiesoort die op het desbetreffende moment optimaal beschikbaar is.

 

Dagelijks gebruik

Een absorptiekoelapparaat werkt volledig geruisloos. U kunt niet horen of hij werkt. Ongeveer 1 uur na het inschakelen dient het vriesvak koud te worden. Het duurt een paar uur voordat de koelkast de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de inhoud). Wanneer de koelkast te vroeg is gevuld met warme levensmiddelen, duurt het langer voordat de juiste koeltemperatuur bereikt is.

Om snel voldoende koeling te verkrijgen is het aan te raden de koelkast al in te schakelen vóór aanvang van de reis (het liefst met 230 volt) en te vullen met voorgekoelde levensmiddelen.

Wanneer de koelkast op 230 volt werkt, wordt hij thermostatisch geregeld, wat een gelikblijvende regeling van de temperatuur in de koelkast garandeert. Normaal gesproken staat de thermostaatknop in stand 4 tot 5; de MAX-stand is aan te bevelen bij ingebruikname. Indien u een koudere temperatuur wenst, draai dan de knop in een hogere stand. Bij hoge (boven 35 o C) temperaturen de kraan maximaal op 5 zetten.

Bij 12 volt-bedrijf werkt het koelaggregaat continu (m.u.v. de AES modellen, deze worden ook op 12 volt thermostatisch geregeld). Enkele Electrolux-modellen worden ook bij gasbedrijf thermostatisch geregeld. Andere hebben een gasklep met vaste doorstroomposities. De gaskiep dient in de stand MAX te staan bij inbedrijfstelling van het koelaggregaat. Wanneer de omgevingstemperatuur 25 o C of hoger is en/ of de koelkast vaak wordt geopend, dient de knop in deze stand te blijven. Wanneer de buitentemperatuur daalt tot onder 25 o C, kunt u stand MID kiezen. Wanneer de temperatuur lager is dan 10 o C zelfs de MIN-stand. Zo vermindert u de vorming van rijp in het vriesvak en een te lage koeltemperatuur.

Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten dozen, aluminiumfolie etc. U bespaart bovendien energie wanneer u er met boodschappen doen aan denkt producten uit de koeling en diepvries te kopen en deze direct in de koelkast te leggen. Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u deze in de koelkast plaatst! Levensmiddelen en dranken die geringe vluchtige, brandbare gassen kunnen ontwikkelen, mogen niet in de koelkast worden bewaard.

Het vriesvak is geschikt voor de bereiding van ijsblokjes en het bewaren van bevroren levensmiddelen. Het kan alleen niet worden gebruikt om levensmiddelen in te vriezen. De meeste diepvriesproducten kunnen echter voor een langere periode in het vriesvak worden bewaard. Let op de informatie op de verpakking van de fabrikant.

De bereiding van ijsblokjes: bij voorkeur 's nachts - dan wordt de koelkast minder belast en heeft het aggregaat meer reserves. Vul het ijsbakje bijna tot aan de rand met water en plaats het in het vriesvak.

Indien u overdag extra ijsblokjes wilt bereiden, dient u zoals hierboven beschreven te handelen, maar maak eerst de onderkant van het ijsbakje vochtig.

 

Onderhoud

Ontdooien

Na een tijd ontstaat er rijp op de koelribben in het vriesvak. Ontdooi de koelkast wanneer de rijplaag maximaal 3 mm dik is. Schakel de koelkast uit, haal levensmiddelen en ijsbakje(s) eruit en zet de deur open. Bewerk de ijslaag niet met warmteafgevende apparaten en probeer de rijp niet met een scherp voorwerp af te krabben.

Het dooiwater uit de koelruimte verdampt automatisch aan de achterzijde van het toestel. (Let erop, dat de afvoeropening in de koelruimte niet per ongeluk is verstopt.) Neem het dooiwater in het vriesvak met een doek op.

Veeg na het ontdooien de koelkast met een doek droog, schakel weer in en vul de koelkast opnieuw. Wacht echter met de bereiding van ijsblokjes tot de koelkast weer koud is.

Schoonmaken

Schakel de koelkast uit en ontdooi op de eerder beschreven wijze. Neem de losse delen (etagères, roosters enz.) eruit, spoel ze af en droog ze. Maak een doek met lauwwarm water (eventueel met toevoeging van een mild reinigingsmiddel) vochtig en neem daarmee de kast van binnen uit. Vervolgens met een zachte doek nadrogen.

Neem ook de afdichtingen met een vochtige doek af en behandel ze regelmatig met talkpoeder. Gebruik nooit schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen. sterk geparfumeerde producten, was o.i.d.!

 


Deze info komt uit de brochure "Praktische Tips" voor gebruik van koelkasten van Electrolux

Electrolux Leisure Line Divisie
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 46 84 69
Telefax (0172) 46 83 73
www.dometic.nl