Bron: Magazine van The Caravan Club, juni 2003

Betreft een onderzoek naar het (aan)koppelen van caravans

Een werkgroep bestaande uit 10 experts in het vakgebied, namens the National Caravan Council, the National Trailer and Towing Association, the Society of Motor Manufacturers & Traders, The Caravan Club en The Camping and Caravanning Club, komt tot o.a. de volgende conclusies:

 1. Als een caravan goed aangekoppeld is, is het uitermate onwaarschijnlijk dat hij los raakt van de trekauto. Dat is een gerustellend feit.
 2. Hoewel koppelingen dus zeer betrouwbaar zijn, worden noodremkabels dikwijls fout bevestigd - ze kunnen zelfs de handrem in werking stellen terwijl de caravan getrokken wordt.
 3. Waarom worden zo veel noodremkabels verkeerd bevestigd? De werkgroep heeft geconstateerd dat aanbevelingen van dealers en in brochures, in boekjes en tijdschriften dubbelzinnig, inconsistent en dikwijls geheel fout zijn!
 4. Er zijn gegevens bekend die aantonen dat het ongewenst in werking treden van de rem meer voorkomt bij door een met een gasveer bekrachtigde handgreep.
  Opmerking: Eigenaars weten dat als zij de handgreep een zetje geven, de gasveer er voor zorgt dat de rem geheel aangetrokken wordt. Het is een goed systeem, maar een te strak staande noodremkabel kan hetzelfde veroorzaken als de caravan getrokken wordt.
 5. De gegevens laten ook zien dat het ongewenst in werking treden van de rem meer voorkomt bij off-the-road-voertuigen. Dat komt doordat de bevestigingspunten voor de noodremkabel te ver van de kogel verwijderd zijn - dan staat de kabel te strak.
  Opmerking: Sommige deskundigen bevelen aan het bevestigingspunt voor de noodremkabel niet meer dan 10 cm van het middelpunt van de kogel te plaatsen. Helaas is dat op een aantal typen trekhaken moeilijk, zo niet onmogelijk te verwezelijken.
 6. In tegenstelling tot wat sommigen aannemen heeft de werkgroep geen bewijs gevonden dat het onwettig zou zijn de noodremkabel aan de nek van de trekhaak vast te maken.
  Opmerking: Ongetwijfeld is het beter de noodremkabel door een daartoe aangebracht oog te halen en daarna aan zichzelf vast te haken. Als zo'n voorziening niet aanwezig is, is lussen om de nek van de trekhaak een aanvaardbaar alternatief.