Uit een pamflet van Profile TyreCenter (oktober 2001)

Over stikstof in banden

Uit onderzoek blijkt dat meer dan zestig procent van de automobilisten met banden rijdt die een verkeerde spanning hebben. Meestal zijn ze te zacht. Een band met 'gewone lucht' wordt na verloop van tijd al snel ongeveer vijf tot tien procent zachter. Zuurstofmoleculen zijn dermate klein, dat ze door het karkas van de autoband ontsnappen. Stikstofmoleculen zijn groter en ontsnappen niet of nauwelijks. Banden die op spanning zijn én blijven, slijten minder snel en zorgen ervoor dat de rolweerstand optimaal blijft. Dat zorgt weer voor een laag brandstofgebruik. Volgens Profile Tyrecenter zorgt een onderspanning van twintig procent voor een dertig procent sneller rendementsverlies van de band. Dertig procent onderspanning zorgt zelfs voor gemiddeld vijf procent hoger brandstofgebruik.

Verhoogde veiligheid
Andere voordelen van het gebruik van stikstof in banden zijn een beter en constanter rijcomfort en een beter weggedrag. Daarmee zorgt het gebruik van stikstof ook voor verhoogde veiligheid op de weg. Zo is de kans op oververhitting van een band die op de juiste spanning is veel kleiner. Dat vermindert de kans op temperatuurstijgingen in de band en daarmee de kans op een klapband, ook bij hoge (over)belasting van de banden. Een laatste voordeel van stikstof boven lucht is dat er geen zuurstof en waterstof meer in de band komt. Daarmee behoort condensvorming in banden tot het verleden, wat roestvorming aan velgen voorkomt. Roest is weer één van de oorzaken van het ontsnappen van lucht uit banden.

Stikstof wordt al langer toegepast in banden van vrachtwagens en in vliegtuigbanden. Ook in de Formule 1 worden alle banden van stikstof voorzien. Stikstof heeft een homogene samenstelling waardoor deze minder uitzet bij hoge temperaturen. De kans op een klapband bij hoge of overbelasting neemt daardoor af.

Veel gestelde vragen over stikstof

 1. Waarom verliest een band gevuld met stikstof minder snel spanning dan een band die gevuld is met gewone lucht?
  In gewone lucht zit zuurstof. Zuurstofmoleculen zijn kleiner dan stikstofmoleculen. De zuurstofmoleculen gaan langzaam maar zeker vanwege hun kleine afmeting door het rubber van de band naar buiten. De spanning in de band wordt dus lager. Stikstofmoleculen zijn groter en kunnen dus minder snel door het rubber naar buiten.
 2. Wat is het gevolg van een te lage bandenspanning?
  Een te lage bandenspanning, ook wel onderspanning genoemd, heeft grote gevolgen.
  Ten eerste ontstaat er door een te zachte band een hogere rolweerstand van de band op het wegdek. Hierdoor neemt het verbruik van brandstof toe.
  Ten tweede slijten banden sneller, 20% onderspanning leidt ertoe dat een band gemiddeld 30% minder lang meegaat.
 3. Kan een band die gevuld is met stikstof worden bijgevuld met gewone lucht?
  Ja, dit is geen probleem. De verhouding stikstof - zuurstof wordt hierdoor natuurlijk wel groter, waardoor het positieve effect van stikstofvulling in de band minder zal zijn. In principe is het beter en verstandig om, mocht dit nodig zijn, de band met stikstof bij te pompen. Het bijpompen van banden met stikstof is bij Profile Tyrecenter gratis voor personenwagens. Om het voordeel van stikstof te behouden is het aan te raden om bij eerste gelegenheid bedoelde band te laten vullen met een nieuwe stikstofvulling.
 4. Waar wordt stikstof in banden nog meer toegepast?
  Reeds vele jaren wordt er van stikstof in de vliegtuigindustrie en de Formule 1 gebruik gemaakt. Een belangrijke reden om voor de vliegtuigbanden en Formule 1-banden stikstof te gebruiken is het feit dat stikstof de (prettige) eigenschap heeft om warmteontwikkeling tegen te gaan. Omdat stikstof in de band een homogeen mengsel is, is de uitzetting een stuk minder; met andere woorden: de temperatuur van gewone lucht met zuurstof neemt sterk toe, vooral bij langdurig en zwaar gebruik. In de transportsector is langdurig en zwaar gebruik van banden eveneens van toepassing. Door gebruik van stikstof wordt warmteontwikkeling tegengegaan waardoor de lagere temperatuur zorgdraagt voor minder bandenmankementen, zoals loopvlakseparatie en lekke banden.
  Hierdoor is er minder kans op oponthoud onderweg, wat kostenbesparend is.
 5. Is stikstof gevaarlijk?
  Neen, stikstof is absoluut niet gevaarlijk. Stikstof is kleurloos, reukloos, niet giftig en kan niet branden. Bij een klapband is er geen extra gevaar. Klapbanden komen op zich niet vaak voor, zeker niet wanneer de band is afgevuld met stikstof. Wanneer een band met stikstofvulling klapt, gebeurt er niets anders dan wanneer een band met gewone lucht (80% stikstof, 20% zuurstof) klapt. Voordeel van stikstof bij brandgevaar is er wel degelijk. Mocht bijvoorbeeld door een vastlopende rem brand ontstaan en de band klapt, dan zal de brand eerder doven dan aangewakkerd worden. Een brand heeft namelijk zuurstof nodig. Door de dosis stikstof in de band zal de brand doodslaan, dit in tegenstelling tot zuurstof wat een brand juist aanwakkert.
 6. Zijn er kosten verbonden aan het vullen van banden met stikstof?
  Ja, afhankelijk van het soort band (personenwagenband, caravan/ aanhangwagenband, bestelwagen-/ camperband, enz.) wordt er bij montage van nieuwe banden een (gering) bedrag in rekening gebracht. Bij reparatie van deze band wordt de band als extra service gratis gevuld met stikstof.
 7. Kan men gewone lucht in de banden laten vervangen door stikstof?
  Ja, dit is mogelijk.
 8. Blijft controle van bandenspanning noodzakelijk?
  Ja, dit blijft noodzakelijk. Het is aan te raden om de bandenspanning minimaal éénmaal per jaar te laten controleren; deze controle is voor de particuliere klant gratis.

 


Tot zover het pamflet van Profile Tyrecenter.
De tekst is enigszins aangepast om de objectiviteit te optimaliseren. Het verhaal lijkt zinnig.

Toch is het zinvol het volgende te overwegen:
Lucht bestaat voor pakweg 80% uit stikstof en 20% uit zuurstof. Zou de zuurstof volledig weglekken uit de band en wordt de band daarna weer bijgevuld met lucht, dan bestaat het vulsel voor 96% uit stikstof en voor 4% uit zuurstof. Enz. Dus als een band in de loop van de tijd steeds bijgevuld wordt met lucht, wordt het percentage stikstof steeds groter.
En, als een band voor de eerste keer met stikstof gevuld is, bestaat de inhoud uit 1 bar lucht + 3 bar stikstof, waardoor zo'n band helemaal niet op spanning blijft. Pakweg 20% van die eerste gratis bar ontsnapt volgens de stikstoflobby. Een geruststelling is dat als je hem daarna met gewone lucht vult, het zuurstofdeel kleiner is.

Kortom, de feiten zijn zoals ze zijn, maar het is de vraag hoe relevant ze zijn. Uw commentator zeult sedert 1975 een vouwwagen/caravan door Europa zonder ook maar één lekke band gehad te hebben (afkloppen J )

Meer tips